Historia

1 sierpnia

1 sierpnia 1914 r.  ostrowczanie dowiedzieli się o wprowadzeniu stanu wojennego
w przygranicznych guberniach Imperium Rosyjskiego. Tego dnia Rosjanie w miastach jak i wioskach ówczesnego powiatu opatowskiego rozpoczęli rekwizycje koni i wozów dla wojska. Dzień wcześniej na mieście rozlepiono afisze informujące o zarządzeniu przez cara Mikołaja II mobilizacji i nakazujące rezerwistom stawienie się do najbliższego garnizonu wojskowego. W ciągu kilku dni niemal wszystkich mężczyzn w młodym i średnim wieku wcielono do rosyjskiego wojska. Zmobilizowani ostrowczanie oraz mieszkańcy innych miejscowości ówczesnego powiatu opatowskiego  w większości trafili do 72  tulskiego pułku piechoty. Równocześnie Rosjanie przystąpili do rekwizycji  koni w gospodarstwach rolnych.

Pięć dni później na wieść o wkroczeniu do Kongresówki wojsk austriackich i polskich strzelców Rosjanie przeprowadzili ewakuację władz cywilnych. Żołnierze 72 tulskiego  pułku jesienią 1914 roku uczestniczyli w bratobójczych walkach o Sandomierz zmagając się tam z pochodzącymi z Galicji i walczącymi w szeregach armii austriackiej rodakami. W czasie trwającej cztery lata pierwszej wojny światowej w tego typu bojach poległo pół miliona Polaków. 

Norbert Zięba