Historia

Historia
1 sierpnia
1 sierpnia 1914 r.  ostrowczanie dowiedzieli się o wprowadzeniu stanu wojennego w przygranicznych guberniach Imperium Rosyjskiego. Tego dnia Rosjanie w miastach jak i wioskach ówczesnego powiatu opatowskiego rozpoczęli rekwizycje koni i wozów dla wojska. Dzień wcześniej na mieście rozlepiono afisze informujące o zarządzeniu przez cara Mikołaja II mobilizacji i nakazujące rezerwistom stawienie się do najbliższego garnizonu wojskowego. W ciągu kilku dni niemal wszystkich mężczyzn w młodym i średnim wieku wcielono…
Historia
Z cyklu “Historia Jednego Zdjęcia…”
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych ulica Czysta była obiektem moich fotograficznych peregrynacji. Senna i cicha, utopiona w olbrzymich kałużach, jakie powstawały po każdym deszczu. Z wystającymi okrągłymi kamieniami będącymi resztkami sędziwego bruku. W tych „kocich łbach” przy zachodzącym słońcu odbijała się architektura drewnianych domów, tworząc impresjonistyczną multiplikację obrazu i barwy. Tam właśnie wykonałem zdjęcie bawiących się dzieci. Tę fotografię umieściłem w wydawnictwie albumowym „Panorama miasta”. Niedawno przyszła do Galerii Fotografii…