Historia

Historia
7 sierpnia
7 sierpnia 1942 r. w przeddzień swoich 28 urodzin w obozie koncentracyjnym w Dachau zmarł pochodzący z Krzczonowic koło Ćmielowa Tadeusz Dulny, który był absolwentem ostrowieckiego Liceum im Joachima Chreptowicza i alumnem Seminarium Duchownego we Włocławku. Papież Jan Paweł II w niedzielę 13 czerwca 1999 r. podczas mszy świętej odprawionej na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie ogłosił jego beatyfikację. Błogosławiony Tadeusz Dulny urodził się 8 sierpnia 1914 r. w Krzczonowicach…
Historia
6 sierpnia
6 sierpnia 1905 r. konspiratorzy z Ostrowca i Ćmielowa wzięli udział w zakończonym powodzeniem napadzie Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej na gmach Kasy Rządowej w Opatowie. Atakiem dziesięciu polskich konspiratorów dowodził Józef Montwiłł-Mirecki. Wśród jego podkomendnych znaleźli się miedzy innymi Feliks Kosiarz i Władysław Błażejewski z Ostrowca oraz Julian Cielecki, Antoni Czajkowski i Józef Buszkiewicz z Ćmielowa. W walce zginęło dwóch rosyjskich strażników.Polacy socjaliści  zabrali z kasy 12 tysięcy rubli,…
Historia
5 sierpnia
5 sierpnia 1924 r. urodziła się ostrowiecka poetka Joanna Chruszczyńska. W czasie okupacji była łączniczką Armii Krajowej. W 1944 r. została aresztowana przez Niemców. Była więziona i bita przez gestapo. Po wojnie ukończyła Studium Medyczne we Wrocławiu. Od 1989 r. należy do Klubu Literackiego „Aspekt” przy Miejskim Centrum Kultury, który wydał pięć tomików jej poezji (“Poezje” 1997, “Tęcza we mgle” 1999, “Blaski i cienie” 2009, “Powracające myśli” 2010 i “Człowieczy…
Historia
4 sierpnia
4 sierpnia 1931 r. w wieku 46 lat zmarł  dr Sławomir Czerwiński, pochodzący z Sompolna koło Kalisza, ale przez jakiś czas związany z Ostrowcem minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego oraz poseł Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. W latach 1915-1918  był dyrektorem ostrowieckiego Progimnazjum Męskiego im. Joachima Chreptowicza. Zasiadał w Radzie Powiatu Opatowskiego i Komisji Szkolnej Rady Miejskiej w Ostrowcu. Był również współzałożycielem Ostrowieckiego Towarzystwa Nauczycielskiego i prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli…
Historia
3 sierpnia 1944 roku
Niemcy dokonali likwidacji żydowskiego obozu pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Urządzono go na łąkach koło Zakładów Ostrowieckich, gdzie w kilkunastu barakach umieszczono kilkuset Żydów, którzy przeżyli przeprowadzoną w październiku 1942 roku likwidację getta. Trafili tam również Izraelici z Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia i Płaszowa oraz Austrii i Związku Radzieckiego. Przetrzymywani w obozie Żydzi pracowali w Zakładach Ostrowieckich i cegielni Jaegera za 300 gramów chleba i litr zupy dziennie. Przez ostrowiecki obóz przewinęło…
Historia
2 sierpnia 1614 r.
2 sierpnia 1614 r. w opatowskim ratuszu książę Janusz Ostrogski jako ówczesny właściciel  założonego 17 lat wcześniej miasta Ostrowca podpisał dokument o  wyposażeniu wzniesionego przez niego kościoła pod wezwaniem świętego Uriela Archanioła. Dzięki temu aktowi pierwszy ostrowiecki pleban ksiądz kanonik Błażej Gałuszewicz otrzymał trzy i pół łana ziemi, dwie łąki, ogród i dziesięcinę z pól mieszczan ostrowieckich oraz tych należących do wójta. Kościół  parafialny 405 lat temu wybudowano na wzgórzu…