Historia

Historia
16 sierpnia
16 sierpnia 1975 r. w Zakładzie Metalurgicznym Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim dokonano pierwszego wytopu z najnowszego i największego, 140-tonowego pieca na stalowni elektrycznej. Jego obsługą kierował mistrz Henryk Marzec, a pierwszym wytapiaczem był Henryk Sala. Dzięki podjętym w 1975 roku potężnym inwestycjom w tzw. Nowym Zakładzie (obecnie Celsa Huta Ostrowiec) uruchomiono m.in. produkcję blach uniwersalnych o podwyższonej wytrzymałości (dla przemysłu stoczniowego), ciężkich wałów napędowych (dla energetyki) oraz…
Historia
15 sierpnia
15 sierpnia 1809 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Denkowie mieszkańcy miasta złożyli gremialną przysięgę na wierność Cesarzowi Francuzów Napoleonowi I Bonaparte. Czyniono tak we wszystkich miejscowościach, które znalazły się na obszarze Księstwa Warszawskiego. Do składania uroczystej przysięgi zobowiązani zostali przedstawiciele duchowieństwa, władze i obywatele polskich miast oraz włościanie. Ceremonie odbywały się podczas uroczystych nabożeństw w kościołach, Żydzi zaś ślubowali w swoich synagogach. 210…
Historia
14 sierpnia
14 sierpnia 1914 r. na ulicach Ostrowca oraz innych miast ówczesnego powiatu opatowskiego rozlepiono odezwę wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza Romanowa, który jako głównodowodzący armii rosyjskiej zapewniał ludność polską, że ziemie trzech zaborów zostaną zjednoczone pod berłem cara Rosji Mikołaja II. W związku z tym wzywał Polaków do zjednoczenia się i wiernego trwania przy Rosji.Pod względem formalnym odezwa nie posiadała sankcji cesarza Mikołaja II, czego wymagał każdy ogólnopaństwowy akt Imperium Rosyjskiego,…
Historia
13 sierpnia
13 sierpnia 1914 r. w drugim tygodniu pierwszej wojny światowej po uprzednim ostrzelaniu z armat Czarnowa, Karczówki i dworca kolejowego żołnierze rosyjskiej 14 Dywizji Kawalerii generała Nowikowa wyparli z Kielc na linię Nidy oddziały austriackie i wspierających je polskich strzelców pod komendą Józefa Piłsudskiego. Tego samego dnia, a więc tydzień po opuszczeniu Sandomierza przez administrację rosyjską, miasto bez walki zajął patrol austriackiego pospolitego ruszenia. Do czasu wkroczenia Austriaków porządek w…
Historia
12 sierpnia
12 sierpnia 1914 r. przed południem piętnastoosobowy patrol ułanów pod dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego, pochodzącego z Ruszkowca koło Ostrowca (obecnie gmina Sadowie) opanował opuszczone przez Rosjan Kielce. Chwilę po polskich ułanach do miasta wjechali austriaccy kawalerzyści w liczbie około trzydziestu, a dopiero po nich na tzw. krakowskiej rogatce w Kielcach  pojawił się prowadzony przez komendanta Józefa Piłsudskiego batalion kadrowy strzelców. Formalnie władzę nad miastem objął komisarz wojskowy Ignacy Boerner, który podczas…
Historia
11 sierpnia
11 sierpnia 1929 roku z inicjatywy kierownika walcowni Zakładów Ostrowieckich inżyniera Władysława Dowbora powstał Klub Sportowy Zakładów Ostrowieckich funkcjonujący do dziś jako KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Choć pierwsze zebranie organizacyjne miało miejsce w czerwcu 1929 roku, to za oficjalną datę powstania hutniczego klubu uważa się 11 sierpnia, bo właśnie 90-lat temu w Parku Fabrycznym urządzonym w przyłączonej do miasta pięć lat wcześniej dawnej osadzie fabrycznej Klimkiewiczów zorganizowano wielki festyn sportowy, podczas…