Historia

Historia
11-12 października
11 października 1942 r. Niemcy rozpoczęli trwającą dwa dni likwidację ostrowieckiego getta i wywózkę jego mieszkańców do obozu w Treblince. Selekcji dokonywano na Rynku, gdzie spędzono wszystkich żyjących wtedy w Ostrowcu Żydów. Byli wśród nich także ci przywiezieni z kilku innych polskich miast, a nawet z Wiednia. Już w pierwszym dniu akcji służący w niemieckich formacjach Litwini zastrzelili około tysiąca osób.W ciągu trwającej dwa dni masakry z udziałem gestapo oraz…
Historia
10 października
10 października 1966 r. z inicjatywy najwybitniejszych miejscowych krajoznawców i regionalistów tj. Stanisława Jeżewskiego, Stanisława Sudnika i Edwarda Chmielewskiego zawiązało się zrzeszające lokalnych pasjonatów Towarzystwo Miłośników Ostrowca. Pierwszym przewodniczącym TMO został dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza Eugeniusz Chmielewski.Towarzystwo od początku istnienia prowadziło działalność nakierowaną na zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta. Jednym z pierwszych większych przedsięwzięć była zorganizowana 12 czerwca 1969 r. sesja popularnonaukowa w ostrowieckim Muzeum Regionalnym (obecnie Muzeum Historyczno-Archeologiczne).…
Historia
9 października
9 października 1840 r. w aktach parafialnych kościoła w Szewnej koło Ostrowca po raz pierwszy pojawiło się nazwisko osoby zatrudnionej w uznawanej za najstarszą w Królestwie Polskim cukrowni w Częstocicach. Był nią niejaki Szymon Smoleński, występujący we wspomnianym dokumencie jako ojciec chrzestny trzymający dziecko do chrztu. Na tej podstawie można sądzić, że pierwsza cukrownia w Królestwie Polskim, czyli na terenie ówczesnego zaboru rosyjskiego, powstała przed 1840 r. w Częstocicach, będących…
Historia
8 października
8 października 1904 r. Żydzi z Ostrowca zgodzili się na pokrywanie kosztów pobytu rosyjskiego garnizonu w mieście. Wcześniej zabiegali o jego utworzenie obawiając się powtórzenia sytuacji z lipca 1904 roku, kiedy to w Ostrowcu doszło do dwudniowych antyżydowskich zamieszek. Po tym tzw. pogromie ostrowieckim zapadła decyzja o sprowadzeniu do Ostrowca na stałe rosyjskiego wojska. Z petycją w tej sprawie do władz carskich wystąpili ostrowieccy Żydzi. W umowie zawartej 116. lat…
Historia
7 października
7 października 1857 r. do Ostrowca przybył 2 galicyjski pułk piechoty, który zajął w mieście 78 kwater. Ich utrzymanie kosztowało 88 rubli, a koszt rozłożono na wszystkich mieszkańców miasta. Rosyjscy żołnierze stacjonowali w Ostrowcu do końca roku. Wcześniej carskie wojska przebywały w Ostrowcu, Opatowie i Kunowie w 1855 roku, kiedy to za ich sprawą w okolicy rozprzestrzeniły się śmiercionośne epidemie tyfusu i cholery. Podobna sytuacja miała miejsce w 1850 roku,…
Historia
6 października
  6 października 1597 r. sąd ziemski w Sandomierzu wydał wyrok w sprawie zgłoszonej przez właściciela części Miłkowa Jana Chocimskiego, który zaskarżył kasztelana wieluńskiego Jakuba Gawrońskiego herbu Rawa. Był on właścicielem Ćmielowa, Biechowa oraz powstającego właśnie wtedy Ostrowca. Chocimski zarzucał mu bezprawne wypalenie i wykarczowanie lasu na lewym brzegu Kamiennej oraz sprowadzenie tam osadników, którym zezwolił na wytyczenie rynku i wybudowanie kilkunastu domów. Ponadto zażądał odszkodowania w wysokości 10 tysięcy…