Historia

Historia
21 lutego
21 lutego 1918 r. na wzór innych samorządów protestujących przeciwko zawarciu traktatu brzeskiego, także i ostrowiecka Rada Miejska podjęła uchwałę o samorozwiązaniu. O tym, że była to tylko i wyłącznie polityczna manifestacja świadczy fakt, iż mimo powołania sześcioosobowej Komisji Likwidacyjnej Rady, ostrowieccy samorządowcy już w marcu 1918 roku uznali swą decyzję z 21 lutego za nieważną i dalej kontynuowali działalność. Postanowienia traktatu brzeskiego, podpisanego 9 lutego 1918 roku Polacy odebrali…
Historia
20 lutego
20 lutego 1991 r. Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim podjęła uchwałę o demontażu Pomnika Wdzięczności na ówczesnym Placu Wolności (czyli obecnym Rynku). Postanowiono, że osławiona ostrowiecka „Statua Wolności” zwana także „Bielową ze sztandarem” (od nazwiska żony byłego przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Wacława Biela lub co bardziej prawdopodobne – żony ostrowieckiego robotnika z ulicy Siennieńskiej o tym samym nazwisku) ma zniknąć z krajobrazu centrum miasta przed końcem kwietnia 1991 r. Monument…
Historia
19 lutego
19 lutego 1867 r. oskarżany o sprowokowanie wybuchu powstania styczniowego (poprzez wyznaczenie terminu tak zwanej “branki” młodych polskich konspiratorów do carskiego wojska) margrabia Aleksander Wielopolski z Chrobrza na Ponidziu doznał udaru mózgu i nieodwracalnego paraliżu. Od 1864 do śmierci w 1877 roku margrabia przebywał na emigracji w Dreźnie. Jego wnukiem był właściciel dóbr ostrowieckich i późniejszy ambasador RP w Londynie hrabia Zygmunt Wielopolski, który wszedł w ich posiadanie po zawarciu…
Historia
18 lutego
18 lutego 1671 r. pochodzący z okolic Waśniowa sarmacki poeta i historyk Wespazjan Kochowski objął urząd podżupnika kopalni soli w Wieliczce.  Do 1663 roku Kochowski mieszkał w nieistniejącej już miejscowości Gaj koło Waśniowa, a następnie przeprowadził się do Goleniowych koło Szczekocin i został nadwornym kronikarzem króla Jana III Sobieskiego. Spisane przez niego relacje były jedną z głównych inspiracji dla Henryka Sienkiewicza podczas tworzenia „Trylogii”. Jego zasługą jest m.in. wprowadzenie do…
Historia
17 lutego
17 lutego 1965 r. w Krakowie zmarł profesor Tadeusz Lehr-Spławiński. Wybitny językoznawca, slawista i polonista, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie okupacji hitlerowskiej mieszkał we Wlonicach i Wyszmontowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Zaangażował się w tajne nauczanie zorganizowane w wyszmontowskim dworze przez żonę profesora Edmunda Załęskiego będącego przyjacielem Tadeusza Lehr-Spławińskiego. Podczas pobytu w Wyszmontowie owdowiały profesor Spławiński poznał zarządzającą majątkiem Zofię Załęską, swoją przyszłą drugą żonę. W 1945 roku, po wyzwoleniu Krakowa,…
Historia
16 lutego
16 lutego 1703 r. w Sztokholmie zmarł wybitny artysta grafik Eric Dahlberg, który był także architektem i generalnym kwatermistrzem armii szwedzkiej. W czasie tzw. potopu szwedzkiego przemierzył ziemię sandomierską i opatowską gdzie sporządził bezcenne ryciny przedstawiające między innymi panoramy Sandomierza i zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe. oprac. Norbert Zięba