Historia

Historia
22 września
22 września 1900 r. w Annopolu urodził się Edward Szylko, wybitny pedagog, regionalista, działacz społeczny i patron ożarowskiego Zespołu Szkół. Szkołę powszechną ukończył w Borowie, gdzie jego ojciec był rolnikiem gospodarzącym na kilku morgach ziemi. W 1916 r. rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Zamościu. Po śmierci ojca w 1917 r. pieniądze na naukę i utrzymanie zdobywał korepetycjami i pracą w czasie wakacji, matka obarczona siedmiorgiem dzieci nie była w…
Historia
21 września
21 września 1968 r. w niezwykle popularnym telewizyjnym „Turnieju Miast” doszło do świętokrzyskiego „derby”, za jakie należy uznać pojedynek dwóch miast z nad Kamiennej to jest Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic. “Turniej miast” to cykliczna audycja Telewizji Polskiej, nadawana od lat 60. do lat 80. XX wieku, reżyserowana najpierw przez Mariana Marzyńskiego w duecie z Mariuszem Walterem, później zaś samodzielnie przez M. Waltera. Do Turnieju zapraszano miasta średniej wielkości i mniejsze,…
Historia
20 września
20 września 1902 r. w Mikułowicach koło Wojciechowic niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego urodził się generał Franciszek Kamiński, komendant główny Batalionów Chłopskich i honorowy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był bliskim współpracownikiem Macieja Rataja i Stanisława Mikołajczyka. Przed drugą wojną światową F. Kamiński był m.in. prezesem Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej i Mazowieckiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W październiku 1940 r. został komendantem głównym Straży Chłopskiej „Chłostra”, przekształconej później w Bataliony Chłopskie.W różnych strukturach…
Historia
19 września
19 września 1883 r.  w Wiskitkach zmarł hrabia Henryk Łubieński, poseł na sejm Królestwa Kongresowego, ziemianin, finansista, przemysłowiec, działacz gospodarczy, współorganizator Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, radca stanu, prezes i wiceprezes Banku Polskiego oraz właściciel m.in. dóbr ostrowieckich. W 1829 został dyrektorem Banku Polskiego, a następnie w latach 1832–1842 był wiceprezesem tej instytucji. W 1830  z bratem Tomaszem otworzył Dom Handlowy Bracia Łubieńscy i Spółka, który rozwinął działalność w czasie powstania listopadowego,…
Historia
18 września
18 września 1928 r. w Słupczy w powiecie sandomierskim urodził się Stanisław Broda, dyrektor Huty im. Marcelego Nowotki i sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Ostrowcu Świętokrzyskim. W Sandomierzu uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Później w latach 1950 – 1954 studiował w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie (obecnie Politechnika Częstochowska). Zaraz po studiach podjął pracę w Hucie Stalowa Wola, a niedługo później został przeniesiony do ostrowieckiej huty. Pracował m.in. na stanowisku…
Historia
17 września
17 września 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej w walkach pod Dolińszczanami poległ uczeń VII klasy Państwowego Gimnazjum Męskiego w Ostrowcu, służący w 1 pułku strzelców podhalańskich Bolesław Kulczuga. W ósmym roku istnienia i dwa lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ostrowiecka szkoła okryła się żałobą z powodu śmierci czterech z sześciu jej uczniów, którzy jako harcerze-ochotnicy zgłosili się do wojska i poszli na front wojny z bolszewikami. Byli to Zygmunt…