Michał Mendak

Historia
3 czerwca
3 czerwca 1942 r. w Bartłomiejowie koło Opatowa urodził się Jan Majewski, kapłan diecezji łomżyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 r. w wieku 57 lat. Wcześniej , jako absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego był radcą prawnym i adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Rzeszowie. W latach 1991 – 1993 był posłem na Sejm RP z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jan Majewski zasiadał również w Krajowej Radzie Sądownictwa. Po…
Historia
2 czerwca
2 czerwca 1673 r. w wieku 23 lat zmarł książę Aleksander Janusz Zasławski, spadkobierca największej w kraju magnackiej fortuny obejmującej oprócz znacznej części Małopolski i Rusi również dobra opatowskie. Do chwili uzyskania przez księcia pełnoletności jego oficjalnymi opiekunami byli opat świętokrzyski Bolesław Radoszewski i hetman Jan Sobieski. oprac. Norbert Zięba
Historia
1 czerwca
1 czerwca 1869 r. car Aleksander II wydał ukaz o reformie miejskiej polegającej na zmianie statusu większości miast w Królestwie Polskim, które zostały zdegradowane do rangi osad. Prawa miejskie utraciły miejscowości mające mniej niż trzy tysiące mieszkańców,dochody kasy komunalnej poniżej 1500 rubli rocznie oraz wyższy niż 50 % odsetek mieszkańców utrzymujących się z rolnictwa. Na mocy ukazu 336 miast w Królestwie Polskim utraciło swój status stając się osadami. Na mocy…
Historia
31 maja
31 maja 1929 r. urodził się Andrzej Kotkowski, syn Bolesława Kotkowskiego i Heleny z Borkowskich, właścicieli podopatowskiego majątku Niemienice w obecnej gminie Sadowie. Chrzest przyjął w kolegiacie św. Marcina w Opatowie, edukację rozpoczął w Szkole Powszechnej w Biskupicach, a po wojnie kontynuował w Ostrowcu Świętokrzyskim. Później ukończył studia ekonomiczne we Wrocławiu. W 1937 r. Kotkowscy sprzedali Niemienice opatowskiemu aptekarzowi Edmundowi Święstowskiemu, który nabył je dla swojej córki Aliny i jej…
Historia
30 maja
30 maja 1937 r. w Ostrowcu zmarł doktor Adam Wardyński, który był zasłużonym dla miasta i jego najuboższych mieszkańców lekarzem, filantropem oraz społecznikiem. Jego imię nosi jedna z ulic w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Urodzony w 1867 r. dr Adam Wardyński to drugi po Janie Głogowskim ostrowiecki lekarz – filantrop z przełomu XIX i XX wieku upamiętniony poprzez uczynienie go patronem jednej z ważniejszych ulic Ostrowca Świętokrzyskiego.Do naszego miasta trafił w…
Historia
29 maja
29 maja 1595 r. dokonano transakcji, na mocy której kasztelan sandomierski Stanisław Tarnowski odstąpił wieś Ostrów kasztelanowi wieluńskiemu Jakubowi Gawrońskiemu. Wcześniej wszedł on już w posiadanie pobliskiego Biechowa i Ćmielowa. Kasztelan Gawroński ściągnął w okolice Ostrowa osadników, którym pozwolił na karczowanie i wypalanie lasu na lewym brzegu Kamiennej. Na pozyskanych w ten sposób placach w 1597 roku powstało nowe miasto, początkowo zwane Ostrowem, potem Tarnowcem, a w końcu Ostrowcem. Przez…