Historia

9 lutego

9 lutego 1835 r. żydowski bankier z Warszawy Abraham Simon Cohen zagroził ówczesnym właścicielom dóbr ostrowieckich – Rochowi i Romanowi Dobrzańskim zajęciem ich majątku w razie nie spłacenia zaległych długów. Groźbę zrealizowano miesiąc później wystawiając dobra ostrowieckie na licytację.

Nabył je Bank Polski, dzięki któremu w ciągu dwóch lat w pobliżu Ostrowca stanęły dwa wielkie piece oraz osiedle fabryczne dla robotników, a także współpracujący z nimi zakład pudlingowy „Irena” pod Zaklikowem. Ich budowniczym był inżynier Antoni Klimkiewicz. Przez pewien czas nadzorował również proces produkcyjny zakładów, które później zaczęto określać mianem Klimkiewiczowskich, a sąsiadującą z nimi osadę fabryczną Klimkiewiczowem. Rozciągała się ona na terenach przy obecnej ulicy Sandomierskiej i Alei 3 Maja, to jest wzdłuż wybudowanego w 1841 roku traktu fabrycznego Bzin-Zawichost, a także przy dawnym trakcie pocztowym do Opatowa, to jest przy obecnych ulicach Traugutta i Świętokrzyskiej

oprac. Norbert Zięba