Historia

8 maja

8 maja 1944 r. oddział dywersyjny „Barwy Białe” z Obwodu Opatowskiego Armii Krajowej dowodzony przez Kazimierza Olchowika „Zawiszę” przypuścił nieudany atak na majątek Jałowęsy, chcąc tam dokonać rekwizycji żywności. Niestety, partyzanci nie wiedzieli, że tuż przed nimi dotarł tam 50. osobowy oddział niemieckiej żandarmerii. W nocnej strzelaninie poległ pochowany na cmentarzu w Szewnej utalentowany 24-letni poeta i pieśniarz, Jan Rogala pseudonim „Klin”.

oprac. Norbert Zięba