Historia

8 lutego

8 lutego 1901 r. w Karolinowie na terenie obecnego Ostrowca urodził się ceniony architekt Józef Reński. Edukację rozpoczął w przyfabrycznej szkole początkowej w Klimkiewiczowie, kontynuował w Gimnazjum Męskim im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu, a później studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W czasie pobytu w stolicy przyczynił się do utworzenia Akademickiego Koła Ostrowiaków, które zrzeszało studiujących w Warszawie mieszkańców Ostrowca i powiatu opatowskiego. W 1928 r. obronił pracę dyplomową na temat „Plan rozbudowy miasta Ostrowca nad Kamienną” i uzyskał tytuł magistra inżyniera architektury. Tezy w niej zawarte rozwinął w publikacji p.t. „Regulacja i rozbudowa Ostrowca”.

Po ukończeniu studiów Józef Reński pracował jako kierownik wydziału w Zarządzie Miasta Stołecznego Warszawy, od 1937 r. był kierownikiem Biura Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Radomsko- Kieleckiego z siedzibą w Kielcach. Pod jego nadzorem wykonano m.in. plany zabudowy Kielc, Radomia, Sandomierza, Skarżyska- Kamiennej, Starachowic, Iłży, Pionek i Zawichostu. W czasie okupacji hitlerowskiej inżynier Reński wrócił do rodzinnego Ostrowca, gdzie znalazł posadę kierownika Wydziału Technicznego Zarządu Miasta. Równocześnie działał w konspiracji, bowiem pracujący razem z nim jego brat inżynier Edmund Reński od końca 1943 r. był delegatem londyńskiego Rządu RP na powiat opatowski.

Po zakończeniu wojny Józef Reński, w odróżnieniu od brata odrzucił propozycję objęcia kierowniczej funkcji w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego lub Ministerstwie Odbudowy. Postanowił pozostać w Ostrowcu i jako naczelnik Wydziału Technicznego kierować odbudową miasta ze zniszczeń wojennych oraz budować w nim wodociągi i przeprowadzać elektryfikację. Po 1950 r. Wydział Techniczny Urzędu Miasta przekształcono w kierowany przez inżyniera Reńskiego Wydział Budowlany. Podlegał mu również Zespół do Spraw Planowania Przestrzennego, który rozpoczął swą działalność od wykonania zdjęć lotniczych miasta oraz przeprowadzenia jego architektonicznej inwentaryzacji.

Na początku lat 50. ubiegłego stulecia Józef Reński zgłosił spełniony w 1954 r. postulat włączenia do Ostrowca Świętokrzyskiego podmiejskich osad a wśród nich Kolonii Robotniczej, Częstocic, Zygmuntówki i Denkowa. W 1961 r. pracę rozpoczął kierowany przez Józefa Reńskiego Miejski Zespół Architektoniczny, który zajął się sporządzeniem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, będącego najważniejszym dziełem życia inżyniera Józefa Reńskiego. Twórca planu zmarł w 1966 roku. Trzydzieści lat później odcinek wymyślonej właśnie przez inżyniera Reńskiego obwodnicy Ostrowca otrzymał jego imię.

oprac. Norbert Zięba