Historia

7 maja

7 maja 1983 r. w ramach uroczystych obchodów Dnia Hutnika swoje rodzinne miasto i Hutę im. Marcelego Nowotki odwiedził pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego Włodzimierz Mokrzyszczak. Komunistyczny dygnitarz był wtedy jednym z sekretarzy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Włodzimierz Mokrzyszczak urodził się  3 sierpnia 1938 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1961 ukończył studia na Wydziale Komunikacji Politechniki Warszawskiej, już jako inżynier podjął pracę w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku. Pracował tam w latach 1961–1974.  Od 1974 do 1976 roku był dyrektorem Rejonowej Dyrekcji PKP w Olsztynie. W latach 1976–1981 W. Mokrzyszczak zatrudniony był jako sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie, był także członkiem egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego (1975-1981) oraz przewodniczącym Komisji Ekonomicznej Komitetu Wojewódzkiego (1975-1976). W 1981 został pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie. Na IX Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR w lipcu 1981 wszedł w skład Komitetu Centralnego PZPR. Od lipca 1981 do lipca 1986 był zastępcą członka Biura Politycznego KC PZPR, a od lipca 1986 członkiem Biura Politycznego KC PZPR oraz przewodniczącym Centralnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej PZPR.

W latach 1981-1986 Włodzimierz Mokrzyszczak był wiceprzewodniczącym Komisji Wewnątrzpartyjnej KC PZPR. W 1988 r. został odwołany z władz partyjnych i mianowany przez Radę Państwa PRL na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego PRL w Czechosłowacji. Misję dyplomatyczną pełnił do marca 1990 roku.

Ostrowiecki dygnitarz był odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim oraz Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR otrzymał m. in. sowiecki Medal 40-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945 oraz w 1983 roku bułgarski jubileuszowy Medal 100. Rocznicy Urodzin Georgi Dymitrowa.

 

oprac. Norbert Zięba