Historia

31 marca

31 marca 1988 r. w Łodzi w wieku 84 lat zmarł Edmund Wielosław Ginter, wybitny krajoznawca i historyk, dyrektor Liceum Ekonomicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jego rodzina w 1909 roku sprowadziła się do Częstocic ze Stawiszyna w powiecie kaliskim. Po ukończeniu szkoły powszechnej Edmund Ginter podjął naukę w  ostrowieckim Gimnazjum Państwowym (obecnie II Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Chreptowicza). Egzamin maturalny zdał w Łodzi. Tam też pracował jako nauczyciel w latach 1923-1926 w szkołach powszechnych. W 1926  roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył w 1930 r.

Przed drugą wojną światową pracował w renomowanym warszawskim Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, a w czasie okupacji razem z żoną Zofią uczył w szkołach powszechnych w Modliborzycach i Kobylanach oraz prowadził tajne nauczanie w Plancie i Świniarach. Należał do Armii Krajowej i używał pseudonimu „Gryf”.  Po zdobyciu przez Rosjan przyczółka sandomierskiego, od września 1944 r. do lutego 1945 r. pracował z żoną w utworzonym w Chobrzanach Gimnazjum i Liceum Ziemi Sandomierskiej.

Po wojnie wraz z rodziną osiadł na stałe w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pracował jako nauczyciel historii i geografii w gimnazjum i liceum handlowym (późniejszy Zespół Szkół Ekonomicznych ,a obecnie Zespół Szkół Nr I w Ostrowcu Świętokrzyskim). W 1952 roku został dyrektorem szkoły i funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę w 1972 r. Dzięki jego staraniom wbudowany został nowy gmach szkoły – tzw. Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.
W 1951 roku został pierwszym prezesem ostrowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego i pełnił tę funkcję przez trzy lata (później był wiceprezesem). W latach 1955-1988 aktywnie działał w Komisji Opieki nad Zabytkami, opiekował się ruinami walcowni w Nietulisku, kościołami i cmentarzami w Szewnej i Kunowie. Był autorem monografii cmentarzy w Kunowie i Szewnej, oraz wielu materiałów szkoleniowych dla kadry przewodnickiej i opiekunów zabytków. Przez wiele lat walczył o uzyskanie zgody na odbudowę Cmentarza Legionistów poległych w maju 1915 r. w bitwie pod Konarami. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

oprac. Norbert Zięba