Historia

29 września

29 września 1914 r. w okolicach Ostrowca toczyły się trwające do 22 października zacięte walki między wojskami niemieckimi i austriackimi z jednej, a rosyjskimi z drugiej strony. W czasie starć Ostrowiec był narażony na ostrzał artyleryjski z obu stron, zaś mieszkańcy na przymusowe ewakuacje, grabieże i rekwizycje. Stacjonujący wtedy w mieście Austriacy splądrowali wszystkie sklepy i składy oraz obsadzili wojskowymi załogami budynki szkolne i  fabryczne w Ostrowcu, Klimkiewiczowie, Bodzechowie oraz Ćmielowie.

Tereny objęte działaniami wojennymi zostały odcięte od reszty Imperium Rosyjskiego, przez co do Ostrowca nie docierała poczta, nie funkcjonował bank, a mieszkańcy nie otrzymywali pensji, rent i emerytur. Czynne były jedynie żydowskie sklepy, na zakupy w których stać było tylko austriackich okupantów. W tych warunkach w zagrożonym plagą głodu mieście rozwijał się “czarny rynek” oparty na przemycie żywności i innych produktów z pobliskich miejscowości.

oprac. Norbert Zięba