Historia

28 września

28 września 1897 r. zmarł Karol Majewski, pochodzący z Denkowa członek powstańczego Rządu Narodowego. Działalność spiskową rozpoczął podczas studiów w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie oraz na Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie. W 1859 r. został pełnomocnikiem Ludwika Mierosławskiego na kraj, a w 1861 r. wszedł w skład Delegacji Narodowej, przekształconej później w tzw. Dyrekcję Białych. Po wybuchu powstania styczniowego w czerwcu 1863 roku Karol Majewski wszedł w skład Rządu Narodowego, w którym pracował do 17 września 1863 roku. Rosjanie aresztowali go w marcu 1864 r. i przetrzymywali w więzieniach przez dwa lata, prawdopodobnie zmuszając do podjęcia współpracy z carską policją. Do kraju Karol Majewski powrócił w 1871 roku i ostatnie lata życie spędził nadzorując budowę Kolei Nadwiślańskiej (był jej udziałowcem).

oprac. Norbert Zięba