Historia

28 stycznia

28 stycznia 1990 r. czterech delegatów z Ostrowca Świętokrzyskiego (Marian Banaszek, Waldemar Kowalski, Tadeusz Niedzielski i Leszek Tracz) było świadkami legendarnego wyprowadzenia sztandaru Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej podczas ostatniego zjazdu tej istniejącej od grudnia 1948 roku organizacji partyjnej, która rządziła krajem określanym wtedy jako Polska Rzeczpospolita Ludowa. Po wyjściu pocztu sztandarowego zjazd przekształcił się w Kongres Założycielski Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, która następnie weszła w skład Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

oprac. Norbert Zięba