Historia

28 marca

28 marca 1948 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim powołano Miejski Komitet Jedności Młodzieży, w którym zasiedli przedstawiciele Związku Walki Młodych, Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (młodzieżówka Polskiej Partii Socjalistycznej) oraz Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Przewodniczącym komitetu wybrano Edmunda Kamińskiego z ZWM.

oprac. Norbert Zięba