Historia

27 marca

27 marca 1910 r. w wieku 56 lat zmarł doktor Jan Głogowski, który najpierw był lekarzem miejskim w Ostrowcu, a później prowadził prywatną lecznicę na piętnaście łóżek. W 1906 roku doktor Głogowski założył w Ostrowcu oddział Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. W swym testamencie jako bezdzietny kawaler zapisał na rzecz miasta swoją kamienicę przy ówczesnej ulicy Aptecznej (obecnie Głogowskiego) oraz nieruchomość w Bolesławowie (obecnie ulica Julisza Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim). Życzeniem dr Jana Głogowskiego było, aby w tych obiektach urządzono gimnazjum męskie, ochronkę dla dzieci i przytułek dla kalek. Po latach społeczeństwo odwzajemniło się nadając ulicy w centrum Ostrowca imię doktora Głogowskiego.

oprac. Norbert Zięba