Historia

24 stycznia

24 stycznia 1698 r. urodził się hrabia Jan Małachowski, który był kanclerzem wielkim koronnym oraz właścicielem nie tylko będących jego rodową siedzibą Końskich, ale również Ćmielowa, stanowiącego obecnie dzielnicę Ostrowca Świętokrzyskiego dawnego miasta Denkowa oraz Bodzechowa. Ożenił się z Izabelą Humiecką, z którą miał pięć córek oraz czterech synów.

W 1729 r. został posłem województwa sieradzkiego, w 1734 r. stolnikiem wielkim koronnym, następnie podkanclerzym wielkim koronnym w 1735 r. W tym samym roku podpisał uchwałę Rady Generalnej konfederacji warszawskiej zaś w 1737 roku we Wschowie sygnował konkordat ze Stolicą Apostolską. 11 sierpnia 1736 roku w Dreźnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Kanclerzem wielkim koronnym był od 1746 r. Był także starostą: opoczyńskim, ostrołęckim, grodeckim oraz krzeczowskim. Do jego najważniejszych zasług należy zaliczyć m.in. wybudowanie wielu zakładów metalurgicznych oraz magnackiej rezydencji w Końskich.

oprac. Norbert Zięba