Historia

20 września

20 września 1902 r. w Mikułowicach koło Wojciechowic niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego urodził się generał Franciszek Kamiński, komendant główny Batalionów Chłopskich i honorowy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był bliskim współpracownikiem Macieja Rataja i Stanisława Mikołajczyka. Przed drugą wojną światową F. Kamiński był m.in. prezesem Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej i Mazowieckiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W październiku 1940 r. został komendantem głównym Straży Chłopskiej „Chłostra”, przekształconej później w Bataliony Chłopskie.W różnych strukturach tej organizacji zbrojnej ruchu ludowego walczyło w okresie okupacji ponad 157 tys. żołnierzy, a łącznie z sanitariuszkami Zielonego Krzyża ponad 165 tys. Była to druga pod względem liczebności formacja zbrojna polskiego podziemia o klasowym i demokratycznym charakterze. Utworzone przez chłopów i przez nich dowodzone BCh dały dowód głębokiego patriotyzmu rzesz chłopskich oraz gotowości całego ruchu ludowego do urzeczywistniania idei sprawiedliwej i demokratycznej Polski. W okresie okupacji BCh przeprowadziły ok. 6 tysięcy różnorodnych akcji bojowych, co stanowiło piątą część wszystkich działań antyniemieckich przeprowadzonych na ziemiach polskich, stawiając chłopską armię w czołówce organizacji zbrojnych polskiego ruchu oporu.

Po wojnie jej dowódca Franciszek Kamiński z ramienia PSL zasiadał w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym. W 1950 r. został aresztowany i skazany na 12 lat więzienia, spośród których odsiedział sześć. Odegrał kluczową rolę przy reaktywowaniu PSL oraz zjednoczeniu ruchu ludowego. W maju 1990 r. na Kongresie Jedności został wybrany prezesem honorowym Polskiego Stronnictwa Ludowego.W 1996 r. generała Franciszka Kamińskiego odznaczono Orderem Orła Białego. Zmarł w Warszawie 23 lutego 2000 r.

oprac.Norbert Zięba