Historia

2 maja

2 maja 1941 r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz w wieku 45. lat zmarł błogosławiony ksiądz Bolesław Strzelecki, który na przełomie 1918 i 1919 roku był najpierw diakonem a później wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu. Mało nie przypłacił tego życiem, bowiem zaraził się niosąc pomoc swoim parafianom chorym na tyfus plamisty. Jego krótki pobyt w Ostrowcu upamiętnia tablica w kolegiacie św. Michała.

Bolesław Strzelecki urodził się  10 czerwca 1896 r. w Poniemuniu na Suwalszczyźnie, wychował w Kuźni koło Jastrzębia w diecezji radomskiej. Ukończył Seminarium Duchowne w Sandomierzu, gdzie uzyskał święcenia kapłańskie 21 grudnia 1918 r. W późniejszych latach ksiądz Strzelecki podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał doktorat prawa kanonicznego, następnie był prefektem radomskich szkół i wizytatorem nauki religii oraz spowiednikiem zakonnic. Słynął z niezwykłej aktywności w pracy charytatywnej i społecznej na rzecz ubogich i więźniów. W latach 1935-1940 był rektorem kościoła Św. Trójcy w Radomiu, a  w 1940 r. został proboszczem parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu.

Do obozu koncentracyjnego trafił za rozdawanie przed kościołem żywności najbiedniejszym parafianom. Aresztowano go 7 stycznia 1941 r. Z radomskiego więzienia Niemcy przewieźli go do Oświęcimia 5 kwietnia 1941 r. W obozie głodował, sam często nie jadał bo żebrał o chleb dla swoich parafian tam przebywających i w końcu zmarł z powodu wycieńczenia. Ksiądz Bolesław Strzelecki znalazł się w gronie w gronie 108 męczenników beatyfikowanych przez świętego Jana Pawła II w czerwcu 1999 roku.

oprac. Norbert Zięba