Historia

18 września

18 września 1928 r. w Słupczy w powiecie sandomierskim urodził się Stanisław Broda, dyrektor Huty im. Marcelego Nowotki i sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Ostrowcu Świętokrzyskim. W Sandomierzu uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Później w latach 1950 – 1954 studiował w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie (obecnie Politechnika Częstochowska). Zaraz po studiach podjął pracę w Hucie Stalowa Wola, a niedługo później został przeniesiony do ostrowieckiej huty. Pracował m.in. na stanowisku kierownika zmiany w Walcowni Dużej oraz kierownika Wydziału Walcowni Średnio-Małej. Równocześnie Stanisław Broda kontynuował studia, tym razem magisterskie na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie (kierunek przeróbka plastyczna).

Piastowanie kierowniczych stanowisk w hucie wiązało się wtedy z wymogiem przynależności do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. S. Broda mocno zaangażował się w działalność polityczną i pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku stanął na czele Komitetu Miejskiego partii. W 1970 roku powołano go na stanowisko dyrektora naczelnego Huty im. Marcelego Nowotki. Kierował nią przez sześć lat do 1976 r. W tym czasie realizowano tzw. czwarty plan pięcioletni (obejmujący lata 1971- 1975). Właśnie wtedy powstały obiekty produkcyjne tzw. Nowego Zakładu Huty to jest Stalownia Elektryczna, Prasownia, Wydział Obróbki Mechanicznej i Wydział Obróbki Termicznej. Dzięki temu w hucie uruchomiono m.in. produkcję blach uniwersalnych o podwyższonej wytrzymałości (dla przemysłu stoczniowego), ciężkich wałów napędowych (dla energetyki) oraz wytwarzanych jedynie w Ostrowcu Świętokrzyskim osi parowozowych. Zaprzestano natomiast produkcji kół samochodowych. Zarządzana przez dyrektora Brodę ostrowiecka huta przeszła do historii polskiego hutnictwa jako pierwsza, w której odlano tzw. wlewek o masie 65 ton (do tej pory największe nie przekraczały 50 ton). Zasługą Stanisława Brody było także wybudowanie hutniczych ośrodków wypoczynkowych w Międzywodziu, Jastrzębiej Górze, Szczawniku i Brodach Iłżeckich. Władze PRL doceniły to odznaczając go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 1974 r.) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 1976 roku).

 
Po odejściu z Huty im. Marcelego Nowotki Stanisław Broda był dyrektorem wybudowanego przez niego od podstaw Zakładu Przerobu Złomu. Zmarł 4 lipca 1982 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Synowie – Andrzej i Zbigniew wspominają ojca jako wielkiego miłośnika podróży, wędkarstwa, zwierząt ( a zwłaszcza psów) oraz sportu (był sędzią piłkarskim). Z inicjatywą uczynienia Stanisława Brody patronem ulicy na terenie Starego Zakładu Huty wystąpił ostrowiecki działacz SLD Henryk Tracz. W obecności przedstawicieli rodziny ostrowiecka Rada Miasta stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła 26 kwietnia 2006 r. Dwa lata temu w ramach tzw. dekomunizacji nazw ulic i placów cofnięto tę decyzję.

opracował Norbert Zięba