Historia

16 października

16 października 1786 r. w kościele parafialnym we Wszechświętych niedaleko Ostrowca ochrzczony został urodzony w pobliskiej Obręcznej poeta i oficer armii Księstwa Warszawskiego Wincenty Reklewski. W 1806 r. przerwał studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i zaciągnął się do armii napoleońskiej. Za udział w walkach o Sandomierz w 1809 r. otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari i awans na stopień kapitana.

W czasie przerwy w działaniach wojennych podczas pobytu w Krakowie Wincenty Reklewski napisał kilkanaście sielanek, poematów i wierszy, a w 1811 r. wydał tomik wierszy “Pienia wiejskie” z rycinami Michała Stachowicza. Podczas wyprawy cesarza Francuzów Napoleona I na Rosję walczył w bitwach pod Smoleńskiem i Możajskiem, dzięki czemu uzyskał awans na podpułkownika. Zmarł w wojskowym lazarecie w październiku 1812 r. po zajęciu Moskwy przez Francuzów.

oprac. Norbert Zięba