Historia

14 lutego

14 lutego 1972 r. uroczyście uruchomiono produkcję w prasowni ostrowieckiej Huty imienia Marcelego Nowotki.  Z tej okazji największy zakład przemysłowy ówczesnej Kielecczyzny odwiedzili m.in. ówczesny premier rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  Piotr Jaroszewicz oraz minister budownictwa Alojzy Karkoszka.

 
Piotr Jaroszewicz był premierem w latach 1970–1980, wcześniej natomiast nauczycielem, zastępcą dowódcy 1. Armii ludowego Wojska Polskiego do spraw polityczno-wychowawczych, wiceministrem obrony narodowej, głównym kwatermistrzem Wojska Polskiego, wiceprzewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i wicepremierem. Po nieoczekiwanym ustąpieniu ze stanowiska premiera, w lutym 1980, pozostał w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do 1981, kiedy to został z niej usunięty. W stanie wojennym został internowany. Piotr Jaroszewicz i jego żona, Alicja Solska, zostali zamordowani w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992, w ich domu w Aninie. To jedna z najbardziej tajemniczych i nie wyjaśnionych do dziś zbrodni w dziejach III RP.

Alojzy Karkoszka od 1945 r. był członkiem Związku Walki Młodych, a następnie Związku Młodzieży Polskiej. Od 1949 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1967–1970 był sekretarzem Komitetu Warszawskiego partii, od lipca 1970 do grudnia 1971 był I sekretarzem KW PZPR w Gdańsku. Od 1976 do 1980 był I sekretarzem Komitetu Warszawskiego PZPR i z racji pełnionej funkcji partyjnej przewodniczącym Stołecznej Rady Narodowej. W latach 1964–1971 był zastępcą członka, a od 1971 członkiem Komitetu Centralnego PZPR. W okresie 1976–1980 pełnił funkcję jego sekretarza, a od lutego do grudnia 1980 był członkiem Biura Politycznego KC PZPR. Od 1971 do 1975 był ministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, a następnie do grudnia 1976 był wicepremierem. W latach 1976–1985 sprawował mandat posła na Sejm PRL VII i VIII kadencji. Alojzy Karkoszka zmarł 20 sierpnia 2001 r.

oprac. Norbert Zięba