Historia

12 marca

12 marca 1975 r. podczas plenarnego posiedzenia Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim odczytano list gratulacyjny pierwszego sekretarza partii Edwarda Gierka i premiera rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Piotra Jaroszewicza do ostrowieckich hutników. Gratulacje dotyczyły rekordowego poziomu produkcji w Hucie im. Marcelego Nowotki w 1974 roku.

oprac. Norbert Zięba