Historia

12 lutego

12 lutego 1840 r. Rząd Gubernialny Sandomierski w swoim piśmie wspomniał o plantacjach buraków cukrowych uprawianych w Częstocicach i Brzóstowej Woli w ówczesnym Obwodzie Opatowskim. Jest to pierwsza oficjalna wzmianka traktująca o tradycjach uprawy buraków w okolicach Ostrowca i potwierdzająca istnienie cukrowni w Częstocicach, której pierwszym zawiadowcą, czyli dyrektorem był francuski specjalista Aleksander Clemandot.

oprac. Norbert Zięba