Historia

11 marca

11 marca 1885 roku podpisano akt o utworzeniu Spółki Udziałowej Zakładów Ostrowieckich. Współwłaścicielami zostali dotychczasowy właściciel Huty Klimkiewiczów – Władysław Laski i pochodzący z Belgii zarządca warszawskiej stalowni Jerzy Oktawiusz Pastor. Laski wniósł swój udział w wysokości 100 tysięcy rubli, wkład Pastora był trzy razy wyższy (300 000 rubli).  W kwietniu 1886 roku spółka została przekształcona w Towarzystwo Akcyjne Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich, w którym udziały wykupili wielcy potentaci finansowi tamtej epoki kilku narodowości i wyznań. W tym celu wyemitowano 800 akcji, ich posiadaczami zostali: Jan Gustaw Bloch (50 sztuk akcji), Henryk Cichowski (20), Wasyl Czackin (20), Aleksander Goldstand (10), Edward i Matylda Herbstowie (60 i 30), Julia Jundziłł (10), Stanisław Juszczyński (20), Aleksander Koch (10), Antoni Laski (10), Władysław Laski (200), Henryk Malhomme (10), Jerzy Oktawiusz Pastor (70), Henryk Roupe(20), Adela, Anna i Karol Scheiblerowie (30,120 i 30), Konstanty Wachter (10) oraz Zygmunt Wielopolski (10). Wybrany na trzy lata Zarząd Towarzystwa Akcyjnego tworzyli Władysław Laski, Edward Herbst, Aleksander Goldstand, Jerzy Oktawiusz Pastor, Henryk Roupe i hrabia Zygmunt Wielopolski, jako zięć Laskiego i zastępca dyrektora wybrany na roczną kadencję.

oprac.  Norbert Zięba