Historia

10 maja

10 maja 1983 r. w wieku 53 lat zmarł wybitny muzyk i kompozytor Franciszek Adam Grudzień. Był synem opatowskiego kapelmistrza i patrona orkiestry dętej Józefa Grudnia. Uczył się w opatowskim Liceum im. Bartosza Głowackiego, a studiował w warszawskim Konserwatorium Muzycznym. Przez ponad trzydzieści lat pracował w Zespole Estradowym Wojska Polskiego „Granica”. Jego kompozycja p.t. „Barabasz” została nagrodzona na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Orkiestrę Dętą w 1982 r. Pięć lat wcześniej, w 1977 r., gdy uroczyście obchodzono 60. lecie opatowskiego liceum, Franciszek Grudzień skomponował muzykę do utworu „Na mapie mały znak”. Pieśń ma status nieoficjalnego hymnu Opatowa.

oprac. Norbert Zięba