Historia

10 lutego

10 lutego 1921 r. Rada Miasta w Ostrowcu wystąpiła z inicjatywą rozszerzenia obszaru miasta poprzez przyłączenie przysiółków położonych na północny zachód od Rynku, a także osady w dolinie rzeki , terenów wzdłuż linii kolejowej oraz Zakładów Ostrowieckich wraz z Klimkiewiczowem i Ludwikowem. W efekcie tego powierzchnia Ostrowca wzrosła z 760 do 930 hektarów.

oprac. Norbert Zięba