Historia

1 września

1 września 1902 r. w Ostrowcu urodził się Jerzy Idzi Czerwiński pseudonim „Zych”, harcerz, nauczyciel, żołnierz ZWZ i AK, organizator „Szarych Szeregów” , burmistrz Opatowa i patron opatowskiej drużyny ZHP. W 1923 r. ukończył Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Opatowie i rozpoczął trwającą pół wieku pracę w szkolnictwie. W czasie okupacji był przewodniczącym Tajnej Komisji Oświaty i Kultury, która zajmowała się organizacją konspiracyjnego nauczania w ówczesnym powiecie opatowskim, obejmującym również Ostrowiec Świętokrzyski.

W styczniu 1945 roku po wyzwoleniu miasta został wybrany pierwszym powojennym burmistrzem Opatowa. W późniejszych latach był m.in. inspektorem szkolnym, dyrektorem szkół w Bydgoszczy i Sandomierzu, prezesem Rady Spółdzielni Spożywców „Społem” w Opatowie oraz komendantem opatowskiego Hufca ZHP. Jerzy Czerwiński zmarł 26 marca 1981 roku, a w 80. rocznicę jego urodzin, 1 września 1982 r. na domu, w którym mieszkał w latach 1950-1975 odsłonięto dedykowaną mu tablicę . W czasie uroczystości odczytano rozkaz o nadaniu 9 drużynie harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie imienia druha Jerzego Czerwińskiego.

Norbert Zięba